Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Povišanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje! – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Povišanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje!

Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejetje po nujnem postopku. Predlog sprememb in dopolnitev ZZVZZ (interventni zakon) vsebuje predloge za povečanje prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, s čimer bi zagotovili izboljšanje finančnega stanja v zdravstvu in stabilnejše financiranje zdravstva v letih 2013 in 2014, do uveljavitve novega ZZVZZ.

Predlog med drugim prinaša:

  • višjo prispevno stopnjo za popoldanske samostojne podjetnike (6,36 odstotka, ki se obračuna od osnove v višini 25 odstotkov bruto povprečne plače);
  • 6,36 odstotni prispevek , ki naj bi se plačeval tudi iz naslova avtorskih in drugih pogodb civilnega prava;
  • povišanje najnižje osnove za samostojne podjetnike na 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec – povečanje prispevkov iz zdajšnjih 105 EUR na 123,07 EUR;
  • povišanje osnove za osebe, ki si same plačujejo prispevek na 35 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec – povečanje prispevka iz zdajšnjih 14,17 evra na okoli 31 evrov;
  • zvišanje prispevne stopnje za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen iz 0,30 odstotka na 0,53 % za osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu in osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ter hkratna sprememba osnove za avtorske pogodbe in druge pogodbe civilnega prava na vsako posamezno plačilo za opravljeno delo.

Izračune boste našli tudi na naslednjem naslovu: Ministrstvo za zdravje.

Celotni predlog zakona boste našli na naslednjem naslovu: Predlog sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ob sprejetju bomo objavili tudi končno verzijo.

Zapri meni