Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Predlog Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja: Prijavo delavca v zavarovanje naj bi bilo po novem treba vložiti z dnem nastopa dela, kopijo potrdila pa tudi delavcu, po letu 2016 bo uvedena elektronska prijava v socialna zavarovanja, po letu 2017 ne bo treba več oddajati M4 obrazcev – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Predlog Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja: Prijavo delavca v zavarovanje naj bi bilo po novem treba vložiti z dnem nastopa dela, kopijo potrdila pa tudi delavcu, po letu 2016 bo uvedena elektronska prijava v socialna zavarovanja, po letu 2017 ne bo treba več oddajati M4 obrazcev

Vlada je 23.10.2013 na 30. redni seji določila besedilo predloga Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1).  S tem usklajuje določbe o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja z določbami novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je prinesel vrsto novosti, ki posodabljajo vodenje matične evidence in ga usklajujejo s predpisi o varovanju osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva. Predlog zakona uvaja tudi pomembna novost za delodajalce, in sicer da morajo prijavo za delavca vložiti z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela.

Predlagani zakon uvaja tudi elektronsko obliko prijave v obvezna socialna zavarovanja, in sicer tako za vse pravne kot tudi za vse fizične osebe, s čimer olajšujemo poslovanje zavezancev za vlaganje prijav in odpravljamo eno od velikih administrativnih ovir, na katero so večkrat opozorili tako poslovni subjekti kot državni organi. Elektronska prijava bo uveljavljena s 1. 1. 2016. Za fizične osebe bo tudi po letu 2016 še vedno na voljo možnost pisne prijave v zavarovanje, kar je bila zahteva Ministrstva za zdravje in ZZZS.

Predlog ZMEPIZ-1 določa obveznost delodajalca, da kopijo potrdila o vloženi prijavi v zavarovanje in odjavi iz zavarovanja vroči delavcu, s čimer predlog zakona zagotavlja pravno varnost delavcev, ki morajo biti obveščeni tako o začetku zavarovanja kot tudi o prenehanju zavarovanja. Z vročanjem potrdil o prijavi v zavarovanje se ne zavezuje več nosilcev javnih pooblastil, ki prijavljajo zavarovance na podlagi priznanih pravic (na primer Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – ZPIZ, center za socialno delo), saj to predstavlja velik strošek. Poleg tega je vsak zavarovanec o obdobju zavarovanja obveščen na podlagi odločbe, s katero mu je priznana pravica in je vložitev teh prijav sistemsko zagotovljena.

Predlog ZMEPIZ-1 predvideva razbremenitev delodajalcev tudi pri posredovanju podatkov o osnovah in plačanih prispevkih, tako da bo od 1. 1. 2017 ZPIZ podatke za oblikovanje obrazcev M-4 prejel neposredno od davčnega organa.

VIR: MDDSZ

Celoten predlog boste našli na naslednjem naslovu: Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)

Zapri meni