Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Razpis – kredit za mikro in mala podjetja – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Razpis – kredit za mikro in mala podjetja

Namen javnega razpisa:

Je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

Upravičenci so:

Mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Upravičeni stroški:

  • materialne investicije,
  • obratna sredstva.

Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.12.2013 do 25.08.2014. 

Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 3.4. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Postopek in pogoji pridobitve mikrokredita:

Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:

Pogoji za pridobitev mikrokredita – bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 – SB7 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
Upravičeni stroški izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva
Višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera 3,5 % letno, nominalno
Stroški odobritve 0,5 % enkratno, ob odobritvi
Zavarovanje 2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
Trajanje kredita od 12 do 60 mesecev
Moratorij do 6 mesecev

Več boste našli na naslednjem naslovu: Slovenski podjetniški sklad

Zapri meni