Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
S 1. novembrom oprostitev vseh prispevkov za socialno varnost delodajalcev, ki bodo zaposlovali brezposelne mlade osebe v starosti do 30 let! – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

S 1. novembrom oprostitev vseh prispevkov za socialno varnost delodajalcev, ki bodo zaposlovali brezposelne mlade osebe v starosti do 30 let!

S 1. avgustom je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva, ki prinaša spodbudo za zaposlovanje mladih v obliki olajšave delodajalcem. Ti bodo, če bodo za nedoločen čas zaposlili mlado brezposelno osebo v starosti do trideset let (v nadaljevanju mlado brezposelno osebo), ki je prijavljena pri Zavodu RS za zaposlovanje najmanj 3 mesece, za dve leti oproščeni plačevanja prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Ukrep se bo izvajal od 1. novembra letos do konca leta 2014. Zakon prinaša tudi zgornjo mejo porodniškega nadomestila, ki ne more biti višje od dvakratnika povprečne mesečne plače.

Oprostitve plačila prispevkov bodo upravičeni delodajalci:

  • ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen z mlado brezposelno osebo niso začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
  • ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlado brezposelno osebo niso imeli blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in
  • ki so v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlado brezposelno osebo redno izplačevali plače in obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim.

V kolikor bodo delodajalci pred potekom dveh let prekinil takšno pogodbo, bodo moral poravnati vse oproščene prispevke za nazaj.

Ukrep je bil sprejet predvsem iz razlogov, ker je Slovenija v letu 2012 beležila najvišji porast stopnje brezposelnosti med mladimi v vsej Evropski uniji. Posledično je mnogo bolje, da so ti mladi zaposleni in plačujejo vsaj prispevke delavca, kot pa da so doma na plečih staršev ali države. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujejo, da bo namesto 20 tisoč novih zaposlitev mladih, kolikor jih je bilo v letu 2012, od tega skoraj 90 odstotkov za določen čas, na podlagi navedene spodbude na letni ravni na novo zaposlenih 25 tisoč mladih, od tega sedem tisoč za nedoločen čas. Poleg tega ocenjujejo, da se bodo podlagi te spodbude na letni ravni prihodki proračuna iz naslova dohodnine povečali za 3,2 milijona evrov, vplačani prispevki za socialno varnost pa za 7,4 milijone evrov. Sprejet ukrep bo povzročil tudi  dodaten  prihranek  pri  izplačilih  denarnega  nadomestila  za  primer  brezposelnosti in  denarne  socialne pomoči, in sicer zaradi:

  • zmanjšanja izplačil denarnega nadomestila mladim brezposelnim osebam v ocenjeni višini 3,2 mio EUR (1500 prejemnikov x povprečna višina 715 EUR/ II. bruto x 3 mesece);
  • zmanjšanja  izplačil  denarne  socialne  pomoči  v  ocenjeni  višini  819.000  EUR  (1500 prejemnikov x 182 EUR x 3 mesece).

Ministrstvo bo spremljalo izvajanje zakona in bo, če bi prišlo do zlorab, tudi poseglo v njegovo veljavnost.

Zakon prinaša tudi omejitev višine porodniškega dopusta na višino dvakratnika povprečne plače v Republiki Sloveniji, kar znaša 2.862,84 evrov bruto mesečno. V  letu  2013  prejema  na  mesečni  ravni  porodniško  nadomestilo,  višjo  od  dvakratnika  povprečne  mesečne  plače  v  Republiki  Sloveniji, določene  s  predpisom,  ki  ureja  usklajevanje  transferjev  posameznikom in gospodinjstvom, približno 100 upravičenk. Ocenjujejo, da bodo z omejitvijo nadomestila prihranili 121.270 EUR na mesečni ravni. Prihranek na letnem nivoju bo tako znašal okoli 1.4 mio EUR. Določba bo veljala do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.

Celotni predlog sprememb boste našli na naslednjem naslovu: Predlog zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Sprejet zakon boste našli na naslednjem naslovu

POZOR: Preberite si tudi pojasnilo DURS glede doseganja starostnega pogoja za dveletno oprostitev.

Zapri meni