Ste vedeli, da tako imenovani popoldanski s.p.-ji dijakov in študentov niso več mogoči?

Dijaki in študenti se morajo v skladu z novim Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2) obvezno zavarovati že z vpisom dejavnosti v register. Dijaki in študenti, ki so ob uveljavitvi ZPIZ-2 že opravljali dejavnost in bili zavarovani kot tako imenovani popoldanski zasebniki, se bodo morali polno zavarovati pred začetkom novega šolskega leta. V kolikor prijave ne bodo opravili sami, jih bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s 1.1.2014 v zavarovanje vključil po uradni dolžnosti.

Zapri meni