Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Pohitite z izplačilom plačil na podlagi drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, dohodki prokuristov, …) – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Pohitite z izplačilom plačil na podlagi drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, dohodki prokuristov, …)

Od dohodkov, ki bodo izplačani po 1. februarju 2014, bo treba obračunati tudi prispevek za posledice poklicne bolezni in poškodbe pri delu v višini 0,53% od dohodka, uveden po bo tudi novi prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36% iz bruto dohodka. Zavod za zdravstveno zavarovanje pojasnjuje, da se prispevki za zdravstvo (0,53 % in 6,36 %) začnejo obračunavati pri izplačilih dohodkov iz drugega pravnega razmerja od 1. februarja 2014, ne glede na to, kdaj je bilo delo opravljeno. Samozaposleni in tisti, ki opravljajo postransko dejavnost, pa začnejo prispevke plačevati po novem šele v marcu za februar 2014.

Poleg tega morajo z letom 2014 izplačevalci od dohodkov oseb, ki niso obvezno zavarovane, obračunavati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po enakih stopnjah kot od plač zaposlenih, torej prispevek za invalidnost in smrt kot posledico poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 8,85% in prispevek delojemalca po stopnji 15,5%. Pri tem se obveznost plačila prispevka pri tujcih presoja glede na splošna pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Tujci, ki so državljani držav članic EU in drugih držav, ki jih zavezuje Uredba (ES) št. 883/04, niso zavarovanci za posebne primere po ZPIZ-2, kadar skladno z določbami navedene uredbe v Sloveniji niso dolžni plačevati prispevkov za socialno varnost. Od dohodkov tujcev iz EU, ki izplačevalcu z obrazcem A1 (potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporabljajo za imetnika) dokažejo, da so socialno zavarovani v drugi državi EU tako ni treba plačevati prispevkov delodajalca in delojemalca. Za tujce – državljane tretjih držav, za katere ne veljajo pravila koordinacije sistemov socialne varnosti po Uredbi (ES) 883/04, pa posebnost ne velja. Podrobnejše informacije glede tega boste dobili v Pojasnilu DURS, št. 4250-2336/2013, ki je bilo dopolnjeno dne 19.12.2013.

PRIPRAVILI SMO TUDI DVA PRIMER OBRAČUNA AVTORSKEGA HONORARJA, IZPLAČANEGA PO 1.2.2014:

1. Primer obračuna avtorskega honorarja, ki bo izplačan po 1.2.2014 osebi, ki je obvezno zavarovana na drugi podlagi (tudi upokojencu)

Bruto honorar

1.000,00

Prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu (0,53% od 1.000)

5,30

Prispevek za invalidnost (8,85% od 1.000)

88,50

Prispevek za zdravstvo (6,36% od 1.000)

63,60

Normirani stroški (10% od 1.000)

100,00

Akontacija dohodnine (0,25% od (1.000-63,6-100)

209,10

Izplačilo avtorju (1.000-63,6-209,1)

727,30

Strošek podjetja(1.000+88,5+5,3)

1.093,80

2. Primer obračuna avtorskega honorarja, ki bo izplačan po 1.2.2014 osebi, ki ni obvezno zavarovanja na drugi podlagi

Bruto honorar

1.000,00

Prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu (0,53% od 1000)

5,30

Prispevek za invalidnost (8,85% od 1000)

88,50

Prispevek za zdravstvo (6,36% od 1000)

63,60

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5% od 1.000)

155,00

Normirani stroški (10% od 1000)

100,00

Akontacija dohodnine (0,25% od (1000-63,6-155-100)

170,35

Izplačilo avtorju (1000-63,6-155-170,35)

611,05

Strošek podjetja (1.000+88,5+5,3)

1.093,80

Zapri meni