Javni poziv k napovedi za odmero dohodnine od najemnin (oziroma dohodka od oddajanja premoženja v najem)

DURS je objavil javni poziv dohodninskim zavezancem, ki so v letu 2013 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje.

Napoved za odmero akontacije dohodnine morajo oddati najpozneje do 15. januarja 2014.

Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov.

Zavezanec rezident Republike Slovenije je namreč dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in izven nje. Zavezanec, ki je nerezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji. Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na predpisanem obrazcu » Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«.

Zavezanec za dohodnino od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom  ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

Vir: DURS

Zapri meni