Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Javna objava letnih poročil in nadomestilo stroškov javne objave – tudi navodila za javno objavo – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Javna objava letnih poročil in nadomestilo stroškov javne objave – tudi navodila za javno objavo

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo po javni objavi letnega poročila na spletnem portalu plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

S 1. julijem 2013 so se spremenila nadomestila stroškov javne objave letnih poročil zaradi dviga stopnje DDV iz 20 % na 22 % v skladu z 10. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.

Gospodarske družbe in zadruge

Vrsta letnega poročila

Nadomestilo v EUR z 22 % DDV

podpisano s kvalificiranim digitalnim potrdilom

potrjeno z Obvestilom za AJPES

1. Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih 38,43 42,09
2. Letno poročilo, predloženo v neenotni obliki 56,12 59,78
3. Revidirano ali konsolidirano letno poročilo 92,72 96,38

 

Samostojni podjetniki

Vrsta letnega poročila

Nadomestilo v EUR z 22 % DDV

podpisano s kvalificiranim digitalnim potrdilom

potrjeno z Obvestilom za AJPES

1. Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih 10,37 14,03
2. Letno poročilo, predloženo v neenotni obliki 56,12 59,78

 

Na osnovi desetega odstavka 58. člena ZGD-1 morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki plačati nadomestilo šele po opravljeni storitvi javne objave letnega poročila, določeno s Tarifo, na podlagi računa, ki ga bo posredoval AJPES.

V primeru, da nameravate prenehati z opravljanjem dejavnosti pred iztekom treh mesecev po koncu poslovnega leta, morate nadomestilo za javno objavo plačati hkrati s predložitvijo letnega poročila. Podatki za izpolnitev univerzalnega plačilnega naloga(UPN) so naslednji:
  • Kodo namena: ADVA
  • Bic (Swift) banke: BSLJSI2X
  • IBAN: SI56011006000000314
  • Referenco: SI11 7600003-XXXXXXXX (XXXXXXXX=davčna številka).

V primeru, da poslovni subjekt nima davčne številke mora izbrati:

  • Referenco: SI00 7600003-XXXXXXX (XXXXXXX=matična številka). 

AJPES bo za javno objavo letnih poročil 2013 pošiljal račune za opravljeno storitev na elektronski naslov, ki ga bo poslovni subjekt vnesel med osnovne podatke v aplikaciji LP2013. Zato je pomembno, da je elektronski naslov pravilen.

POMEMBNO!
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo:

  • osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka in
  • samostojni podjetniki, izbrisani na dan 31.12.2013.
  • Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo tudi pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in društva.

Navodila za predložitev letnih poročil:

Vir: Ajpes

Zapri meni