Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Sprememba minimalne plače – pozor minimalna plača ni enaka minimalni osnovi za prispevke – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Sprememba minimalne plače – pozor minimalna plača ni enaka minimalni osnovi za prispevke

Minimalna plača se je v letu 2015 povišala na 790,73 EUR. Letos prihaja tudi do razlike med minimalno plačo in najnižjo osnovo za plačilo prispevkov. Trenutno je najnižja osnova za prispevke določena v višini 792,05 EUR, s 1.3.2015 pa bo ponovno izračunana v višini 52% povprečne plače v letu 2014. Na kratko povedano je treba v primeru minimalna plače prispevke obračunati od najnižje osnove za plačilo prispevkov, pri tem pa upoštevati tudi določene posebnosti. V kolikor imate kakšnakoli vprašanja glede pravilnega obračuna plače v tovrstnih primerih, lahko naročite hitri nasvet pri našem podjetju, na katerega bomo odobrili 20% popust.

V nadaljevanju objavljamo pojasnilo Pojasnilo DURS, št. 4212-1169/2014, z dne 13. 2. 2014:

Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju je znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. V prehodnem obdobju, v letu 2014, pa je to minimalna plača. Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju je, skladno s četrtim odstavkom 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13), znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: povprečna plača). Če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od minimalne osnove, se od razlike do minimalne osnove obračunajo in plačajo prispevki, in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje (skladno s šestim odstavkom 429. člena ZPIZ-2 se določba četrtega odstavka 144. člena ZPIZ-2 ne uporablja kot osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje). Minimalna osnova za prispevke iz četrtega odstavka 144. člena ZPIZ-2 se skladno z določbami prvega in enajstega odstavka 410. člena ZPIZ-2 uvaja postopoma in v prehodnem obdobju znaša:

  • v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
  • od 2015 do vključno 2017: 52 % povprečne plače,
  • v 2018: 54 % povprečne plače,– v 2019: 56 % povprečne plače,
  • v 2020: 58 % povprečne plače,
  • od 2021 dalje: 60 % povprečne plače. 

Podrobno pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja, je objavljeno na spletnih straneh DURS, na spletni strani DURSV Uradnem listu RS, št. 91/13 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: novela ZZVZZ-M), ki spreminja 50. člena ZZVZZ. Od 1. februarja 2014 dalje je za delavce v delovnem razmerju (1., 2. in 3. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ) osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje enaki osnovi za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je določena v 144. členu ZPIZ-2. S tem se za obračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje prevzema tudi ureditev glede najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki je določena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če se prispevek za zdravstveno zavarovanje plačuje od najnižje osnove za prispevke, kot je določena z ZPIZ-2, je delodajalec zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje zavarovanca od razlike med najnižjo osnovo za plačilo prispevka ter plačo ali nadomestilom plače, zavarovanec pa za del prispevka, ki odpade na plačo ali nadomestilo plače. Podrobno pojasnilo v zvezi s tem je objavljeno na spletnih straneh DURS, na spletni strani DURS.

Zapri meni