Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Računovodsko in davčno svetovanje – računovodska obravnava poračuna odbitnega DDV pri opredmetenih osnovnih sredstvih – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Računovodsko in davčno svetovanje – računovodska obravnava poračuna odbitnega DDV pri opredmetenih osnovnih sredstvih

VPRAŠANJE

S 01.07.2013 smo izstopili iz sistema DDV. Poračunali smo si sorazmerni odbitni DDV glede na 5 letno obdobje (gre za opremo). Zanima me, ali je znesek poračunani DDV davčno priznan strošek? Se morda spremeni nabavna vrednost osnovnih sredstev in je treba poračunati tudi stroške amortizacije?

ODGOVOR

Popravek odbitka davka na dodano vrednost v povečuje nabavno vrednost osnovnih sredstev. Amortizacija se bo po obdobju popravka obračunavala od nove, višje nabavne vrednosti. Prav tako je treba poračunati (povečati) popravek vrednosti osnovnih sredstev, ki mora znašati toliko, kolikor bi znašal, če bi bila nabavna vrednost višja že od samega začetka. Za znesek povečanja popravka vrednosti osnovnih sredstev se pripoznajo prevrednotovalni poslovni odhodki.

Odgovor pripravil: Luka Godnič

Želite redni nasvet? Preverite ponudbo davčnega svetovanja!

Zapri meni