Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Razpis – kredit za mikro in mala podjetja – P7 z nizko obrestno mero – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Razpis – kredit za mikro in mala podjetja – P7 z nizko obrestno mero

Slovenski podjetniški Sklad je objavil prvi letošnji razpis P7 – Mikrokredite, ki mikro in malim podjetjem omogočajo ugodna likvidna sredstva za tekoče poslovanje. Razpis omogoča enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. 

 • Skupaj razpisana sredstva: 5,0 mio EUR;
 • Prejemniki financiranja: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
 • Namen financiranja: Produkt P7 – mikrokrediti je namenjen MLADIM podjetjem (podjetjem mlajšim od 5 let) in MSP5+ podjetjem (podjetjem starejšim od 5 let) za tekoče in likvidno poslovanje podjetja;
 • Oblika financiranja: Kredit;
 • Način odplačevanja: mesečno, obročno;
 • Ročnost kredita: Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev;
 • Moratorij: Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita;
 • Obrestna mera: 3,5% fiksno, kar predstavlja izredno ugodno obrestno mero;
 • Višina financiranja: do 25.000 EUR/podjetje za kritje različnih stroškov poslovanja, razen nakupa cestno prometnih vozil. Najnižja znesek kredita znaša 5.000 EUR.

Vse podrobne informacije o razpisu bodo objavljene v Uradnem listu RS 6/2015, na spletni strani Slovenskega podjetniškega Sklada ter na mobilni aplikaciji Slovenskega podjetniškega sklada, ki jo lahko potencialni uporabnik BREZPLAČNO preko aplikacije Trgovine Play, prenese na mobilni telefon, ki je podprt z operacijskim sistemom Android. Sklad namerava tudi v letu 2015 nadaljevati s celovito podporo za MSP –je. Številčno načrtuje v letu 2015 podpreti cca 754 podjetij v skupni višini cca 100,36 mio EUR, od tega:

 • cca 269 mladih podjetij v višini cca 30,36 mio EUR.

Poleg mikrokreditov, ki bodo objavljeni danes, pa bodo po konceptu »SPS DVOJČEK«, se pravi v kombinaciji vsebinske in finančne podpore, predvidoma ponovno konec februarja objavljeni razpisi:

 • Zagonske ino spodbude P2 za lažji zagon novih inovativnih podjetij do 54.000 EUR/podjetje,
 • Semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR/podjetje – (SK75) in klasičnega kapitalskega vložka v višini 200.000 EUR/podjetje – (SK200), za lažji prodor na trg ter hitrejšo globalno rast.

Ravno tako bo Sklad predvidoma v mesecu marcu 2015 ponovno razpisal:

 • Garancije za tehnološko inovativne (P1TIP) ter klasične projekte (P1), v okviru katerih bodo po principu preteklih let, sledila odpiranja mesečno skozi celo leto – vse do porabe sredstev.

 

Kontakt za dodatne informacije: 

Mateja Grobelnik, Slovenski podjetniški sklad, Slovenija; 

Mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si; 

Tel.: 02 234 12 240

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Zapri meni