Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2014 – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2014

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2013 1.526,11 EUR. Upoštevajoč ta podatek, so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2014.

Vrste zavarovancev

 

Višina pavšalnega določenega prispevka od 1. 1. do 31.12. 2013

 

Določitev prispevka

od 1. 1. do 31. 12. 2014

 

Stopnja/

osnova

 

Znesek prispevka od 1.1. do 31.12. 2014

 

Način plačevanja prispevka

 

Zavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

 

Državljani RS in tujci, zavarovani v tujini, za čas prebivanja v RS, ko ne morejo koristiti pravic iz tujine

 

124,31 EUR

 

8,20 % od 1.526,11

 

125,14 EUR

 

Mesečno

 

Zavarovanci iz 17., 18., in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

 

Prejemniki socialne pomoči, priznavalnin ter osebe, ki niso zavarovane iz drugega naslova

 

30,32 EUR

 

2 % od 1.526,11

 

30,52 EUR

 

Mesečno

 

Zavarovanci iz 1.,3., 6., 9. in 12 tčk. 17. člena in 2., 4., 5., 6. ter 7. točke 18. člena ZZVZZ

 

Dijaki, študenti pri praktičnem in študentskem delu, idr.

 

4,55 EUR

 

0,30 % od 1.526,11

 

4,58 EUR

 

Mesečno

 

Zavarovanci iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ

 

Osebe, ki sodelujejo v organiziranih akcijah, npr. civilne zaščite

 

6,06 EUR

 

0,40 % od 1.526,11

 

6,10 EUR

 

Enkrat letno

 

Zavarovanci iz 5. točke 17. člena ZZVZZ

 

Osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo ali storitev

 

4,55 EUR

 

0,30 % od 1.526,11

 

4,58 EUR

 

Mesečno*

 

Znesek pavšalnega prispevka v višini 4,58 eur se za zavarovance iz 5. točke 17. člena ZZVZZ plačuje od dohodkov izplačanih v januarju 2014. Z novelo ZZVZZ-M, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 91/13, se za zavarovance iz 5. točke 17. člena ZZVZZ od 1. 2. 2014 dalje prispevek plačuje v višini 0,53 % od prejetega dohodka.

Zneski pavšalnih prispevkov za zavarovance po 22. točki 15. člena ZZVZZ (vrsta dohodka 1071) so: 197,17 eur (12,92 % PP) in 8,09 eur (0,53 % PP).

Vir: DURS

Zapri meni