Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Poslujete s proračunskimi uporabniki in boste morali izstavljati e-račune? V kolikor izstavite do 5 računov mesečno, lahko uporabite tudi portal UJPeRačun. – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Poslujete s proračunskimi uporabniki in boste morali izstavljati e-račune? V kolikor izstavite do 5 računov mesečno, lahko uporabite tudi portal UJPeRačun.

Proračunski uporabniki morajo od 1. 1. 2015 dalje obvezno:

  • prejemati eRačune,
  • izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik.

Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki bodo morali za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati eRačune. Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek:

Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja boste našli na naslednjem naslovu.

Poleg zgoraj omenjenega, je Uprava Republike Slovenije za javna plačila vzpostavila tudi Portal UJPeRačun prek katerega lahko od 31.12.2014 dalje fizične in pravne osebe (v nadaljevanju izdajatelji) pošiljajo proračunskim uporabnikom eRačune za opravljene storitve in dobavljeno blago. Portal UJPeRačun je namenjen izdajateljem, ki proračunskim uporabnikom pošljejo največ 5 eRačunov na mesec oziroma 60 eRačunov na leto. Portal UJPeRačun je spletna aplikacija do katere je mogoče dostopati s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali, SIGOV-CA) ter prek katere je možno pripraviti eRačun (ročni vnos eRačuna) in ga poslati proračunskemu uporabniku. Izdajatelji, ki so se za namene testiranja vključili v testno verzijo Portala UJPeRačun morajo za dostop do Portala UJPeRačun oddati novo vlogo. Za vključitev v Portal UJPeRačun je potrebno na vstopni strani oddati Vlogo za novega uporabnika, in sicer se vpiše davčna številka izdajatelja (za zavezance DDV se vpiše davčna številka s predpono SI). Vpiše se tudi ime in priimek uporabnika ter e-naslov, na katerega bo posredovano geslo za dostop (vloge ni potrebno natisniti in poslati Upravi Republike Slovenije za javna plačila). Uporabnikom, ki bodo vlogo oddali na delovni dan do 14. ure, bo geslo za dostop posredovano še isti dan, ostalim uporabnikom naslednji delovni dan. Vsak uporabnik Portala UJPeRačun mora pred prvim pošiljanjem eRačunov namestiti komponento za podpisovanje. Navodila za namestitev podpisne komponente so objavljena na vstopni strani Portala UJPeRačun prek katerega uporabnik opravi tudi testiranje e-podpisa. Vsak uporabnik Portala UJPeRačun mora pred prvim pošiljanjem eRačunov namestiti komponento za podpisovanje. Navodila za namestitev podpisne komponente so objavljena na vstopni strani Portala UJPeRačun prek katerega uporabnik opravi tudi testiranje e-podpisa.

Več informacij o pogojih poslovanja in uporabi portala UJPeRačun:

Portal UJPeRačun – VSTOP

Vir: www.ujp.gov.si

Zapri meni