Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Nove oprostitve in kazni pri plačevanju prispevkov za socialno varnost – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Nove oprostitve in kazni pri plačevanju prispevkov za socialno varnost

Novi oziroma spremenjeni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o urejanju trga dela in Zakon o delovnih razmerjih so prinesli številne novosti pri obračunavanju prispevkov od plač in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ter tudi prispevkov samozaposlenih.

Ugodnosti smo strnili v naslednjih alinejah:

  • Vsi na novo zaposleni za nedoločen čas, ki bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi, bodo deležni oprostitve prispevka delodajalca za zaposlovanje po 0,06 % stopnji;
  • Vsi na na novo zaposleni za nedoločen čas, ki so mlajši od 26 let, in na novo zaposlene matere z otroki do 3 let, bodo pri prvi zaposlitvi za nedoločen čas deležni delne oprostitve prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prvo leto 50%, drugo leto 30 %);
  • Vsi na na novo zaposleni za določen čas, bodo do izteka pogodbe za določen čas deležni petkratnika plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje (5*0,06%=0,3%);
  • Delavci v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo starostni pogoj za predčasno upokojitev, bodo do starosti 60 let oziroma do upokojitve (odvisno od tega, kaj bo prej) deležni le polovičnega prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
  • Delavci v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let, bodo do upokojitve deležni 30% oprostitve plačila prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
  • Samozaposleni, ki so se prvič vpisali v poslovni ali drug register po 1.7.2013, bodo prvo leto plačevali le 50 % prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugo leto pa 70%.

Ugodnosti so namenjene vzpodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas in olajšanju začetka poslovanja podjetnikov in drugih zasebnikov.

Zapri meni