Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Ali je možno sorazmerno uveljavljanje splošne olajšave in olajšave za vzdrževane družinske člane pri zasebnikih, ki so bili v istem letu tudi zaposleni (zavarovani iz naslova delovnega razmerja)? – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Ali je možno sorazmerno uveljavljanje splošne olajšave in olajšave za vzdrževane družinske člane pri zasebnikih, ki so bili v istem letu tudi zaposleni (zavarovani iz naslova delovnega razmerja)?

V skladu z drugim odstavkom 128. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se splošna olajšava (iz prvega, drugega in tretjega odstavka 111. člena ZDoh-2) in posebna olajšava za vzdrževane družinske člane (iz prvega in drugega odstavka 114. člena ZDoh-2) lahko upošteva, če zavezancu za posamezno davčno leto te olajšave niso bile upoštevane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, ali je bilo na ta način upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav. V primeru smrti zavezanca se zavezancu prizna sorazmerni del olajšav do dneva smrti zavezanca v skladu s prejšnjim stavkom tega odstavka.

Na podlagi dodatnega usklajevanja z Ministrstvom za finance lahko zavezanec, ki mu je bila splošna olajšava (iz prvega odstavka 111. člena ZDoh-2) in posebna olajšava za vzdrževane družinske člane (iz prvega in drugega odstavka 114. člena ZDoh-2) upoštevana pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, vendar mu je bila upoštevana v višini manj kot 5/12 letnega zneska olajšave, v davčnem obračunu uveljavlja olajšavi v celotnem znesku. Le v primeru smrti se zavezancu prizna sorazmerni del olajšav do dneva smrti.

Pojasnilo DURS, št. 4212-9/2009, 3. 2. 2009

Dopis našega podjetja: Glede na to, da lahko zavezanec, ki mu je bila splošna olajšava in posebna olajšava za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, upoštevana v višini manj kot 5/12 letnega zneska olajšave, v davčnem obračunu uveljavlja celotni olajšavi smo mnenja, da v nasprotnem primeru olajšav ne more uveljavljati. Seveda bi bilo bolj smiselno, da bi se olajšava v obeh primerih upoštevala sorazmerno, vendar to ni ustrezno urejeno v Zakonu o dohodnini. Kot vidite je izjema določena le za primer smrti davčnega zavezanca.

Zapri meni