Podaljšanje roka za poročanje o najemninah in finančnih najemih v evidenco trga nepremičnin

Zaradi sistemskih težav v delovanju aplikacije za poročanje v evidenco trga nepremičnin je rok za poročanje z aplikacijo o najemnih poslih za leto 2013, podaljšan do vključno 15. marca. 2014.

Podaljšanje roka se nanaša izključno na poročanje z aplikacijo ETN prek elektronskih obrazcev ali izmenjevalnih datotek (XML), za najemne pogodbe za stavbe in dele stavb, ki so bile aktivne na dan 31.12.2013.

Roki za poročanje o tekočih najemnih poslih, do 15. v mesecu po mesecu, v katerem je bil posel sklenjen oziroma je bil sklenjen aneks k najemni pogodbi zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema, ali je bila najemna pogodba predčasno prekinjena, ostanejo nespremenjeni, ne glede na to ali se poroča z aplikacijo ETN ali na Obrazcu za poročanje o najemnem pravnem poslu, namenjenemu izključno poročanju fizičnih oseb.

Rok za poročanje lizingodajalcev za pogodbe o finančnem najemu (lizingu), ki so bile aktivne na dan 31.12.2013, je prav tako podaljšan do vključno 15. marca 2014. Roki za poročanje o tekočih poslih finančnega najema ostajajo nespremenjeni.

Preberite tudi prispevek o poročanju o najemnih pravnih poslih po 1.juliju 2013.

Zapri meni