Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Kako spreminjati napačne podatke o nepremičninah! – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Kako spreminjati napačne podatke o nepremičninah!

Spreminjanje podatkov o nepremičninah!

Podatek Način spreminjanja
Boniteta zemljišča Upravni postopek. Za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.
Centroid Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Dejanska raba dela stavbe Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z 
vprašalnikom REN.
Dejanska raba stavbe Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Dejanska raba zemljišča Predlog za spremembo posredujte na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ustno, pisno ali na elektronski naslov raba.mkgp@gov.si. V predlogu navedite svoje ime, priimek ali naziv in naslov, lokacijo zemljišč, razlog za spremembo.Če so nepravilni lokacijski podatki zemljiškega katastra, naročite izboljšavo pri geodetskem podjetju.
Delež modela Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Delež parcele, namenjen opravljanju dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS
Delež površine dejanske rabe zemljišča Predlog za spremembo posredujte na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ustno, pisno ali na elektronski naslov raba.mkgp@gov.si. V predlogu navedite svoje ime, priimek ali naziv in naslov, lokacijo zemljišč, razlog za spremembo.Če so nepravilni lokacijski podatki zemljiškega katastra, naročite izboljšavo pri geodetskem podjetju.
Delež površine namenske rabe Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.
Delež površine zemljišča za gradnjo Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.
Deli stavb, ki sestavljajo nepremičnino Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Deli stavb, namenjeni opravljanju dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Doba izkoriščanja mineralnih surovin Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Dve ali več etaž Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Dvigalo Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Električna moč Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Elektrika Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
EMŠO/MŠ Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba…) na geodetski upravi.
Identifikacijska oznaka nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Ime in priimek/firma Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba…) na geodetski upravi. 
Če so zemljiški knjigi ali v registru nepremičnin pravilne EMŠO ali MŠ, se bodo podatki o imenu in priimku osvežili avtomatsko. Zato v teh primerih ni potrebno spreminjanje podatkov.
Industrijski tok Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Izkoriščene mineralne surovine Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Izložbeno okno Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Izolacija Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Kabelska TV Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Kanalizacija Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Katastrska občina Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Klima Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Komprimiran zrak Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Kopalnica Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Kuhinja Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Lastniški delež dela stavbe Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba…) na geodetski upravi.
Lastniški delež nepremičnine Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Lastniški delež parcele Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba…) na geodetski upravi. 
Lega dela stavbe v stavbi Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto izgradnje stavbe Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto obnove fasade Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto obnove instalacij Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto obnove oken Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto obnove strehe Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto rojstva lastnika Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Material nosilne konstrukcije Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Model vrednotenja Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Način temeljenja Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Namenska raba Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.
Naslov Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Naslov dela stavbe Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Naziv nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Neto tlorisna površina Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z 
vprašalnikom REN.
Obdelava stropa Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Odprtost zemljišča Pripombe posredujte na območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. Naslovi območnih enot so na naslovu www.zgs.gov.si. Pripombe posredujte po elektronski pošti, v polje Zadeva vpišite »Vrednotenje nepremičnin – gozd – pripombe«.
Opravljanje dejavnosti Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Parcele, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Parcele, ki sestavljajo nepremičnino Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Parcele, na katerih stoji stavba Če je v zemljiškem katastru določeno zemljišče pod stavbo, za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.
Če zemljišče pod stavbo ni določeno, predlagate spremembo podatka na geodetski upravi ali z
vprašalnikom REN.
Parcelna številka Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Parkirni prostor Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Plin Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Počitniški namen stanovanja Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Posebna kanalizacija ali čistilna naprava Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Površina parcele Upravni postopek. Za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.
Površina prostora Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z 
vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Površina zemljišča pod stavbo Če je v zemljiškem katastru določeno zemljišče pod stavbo, za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.
Če zemljišče pod stavbo ni določeno, predlagate spremembo podatka na geodetski upravi ali z
vprašalnikom REN.
Površina, namenjena za opravljanje dejavnosti Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Prihodki pristaniške dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Prodani naftni derivati Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Proizvedena električna energija Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Prostori stanovanja Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z 
vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Prostornina  Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Rastiščni koeficient Pripombe posredujte na območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. Naslovi območnih enot so na naslovu www.zgs.gov.si. Pripombe posredujte po elektronski pošti, v polje Zadeva vpišite »Vrednotenje nepremičnin – gozd – pripombe«.
Razdalja med nosilnimi elementi Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Solastniki Vsak solastnik lahko svoje podatke uredi v zemljiški knjigi, če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski solastnik še ni vpisan v zemljiško knjigo lahko spremenite z dokazili (pogodba…) na geodetski upravi. 
Stavbe, ki stojijo na parceli Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Stenske obloge Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Stranišče Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Stroški pristaniške dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Številka dela stavbe Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Številka etaže Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z 
vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Številka nadstropja Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Številka pritlične etaže Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z 
vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo
Številka stanovanja ali poslovnega prostora Zahtevajte od upravnika ali predstavnika lastnikov, da na geodetski upravi uredi številke stanovanj za celo stavbo.
Številka stavbe Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Število etaž Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z 
vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Število parkirnih mest Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Število poslovnih prostorov Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Število privezov pristanišča Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Število sob Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Število sob za opravljanje dejavnosti Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Število stanovanj Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Talne obloge Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Tehnološki plin Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Tip stavbe Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Toplotna moč Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Uporabna površina Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z 
vprašalnikom REN.
Upravljavec Na geodetski upravi začnete  postopek evidentiranja upravljavca v zemljiškem katastru ali katastru stavb.
Upravnik Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Vhod iz ulice Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Višina etaže Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Vodovod Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Vplivno območje Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Vrednost nepremičnine Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Vrednost nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Vrednost po modelu Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Vrednostna raven Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Vrsta najema Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Vrsta ogrevanja Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Vrsta pogona Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS
Vrsta pristanišča Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Zemljišče za gradnjo Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.

Vir: GURS

 

Preberite tudi:

Zapri meni