Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Vladni ukrepi za omilitev posledic epidemije – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Vladni ukrepi za omilitev posledic epidemije

Vlada RS že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni kot tudi na evropski in globalni ravni. K obvladovanju situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo in prebivalstvo je pristopilo z dvostopenjskim sistemom:
– s takojšnjimi interventnimi ukrepi, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju in 
– z oblikovanjem strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Ravno za pripravo strateško usmerjenih ukrepov je bila oblikovana posvetovalna skupina za pomoč ministrstvom pri oblikovanju prvega zakonskega paketa s prioriteto hitre finančne pomoči prebivalstvu za preprečitev in blažitev posledic epidemije. Skupino vodi dr. Matej Lahovnik.

Paket ukrepov za omilitev posledic epidemije sprejet

Državni zbor je potrdil zakon, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov, veljali pa bodo od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja, morda mesec dni dlje. 

Ker zakon še ni veljaven, v nadaljevanju le izpostavljamo nekatere ključne ukrepe, ki sledijo načelu varovanja zdravja in življenja ljudi: 

a) ukrepi za samozaposlene: odpis vseh prispevkov v marcu, aprilu in maju ter temeljni mesečni dohodek v višini 350 evrov (marec) oz. 700 evrov (april, maj)

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem poletju 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju niso dosegli več kot 20 odstotne rasti glede na isto obdobje leta 2019. 

b) 150 evrovpomoči rednim študentom in prejemnikom socialne pomoči ter varstvenega dodatka

c) več dodatka za velike družine v času epidemije (100 evrov za družine s tremi otroki, s štirimi ali več pa 200 evrov)

č) solidarnostni dodatek za vse upokojence s pokojnino do 700 evrov

d) 200 evrov kriznega mesečnega dodatka za tiste zaposlene* v zasebnem sektorju, ki v času krize delajo (*če zadnja izplača mesečena plača ni presegla trikratnika minimalne plače)

e) delavcem, ki so na čakanju za delo, prispevke in nadomestilo (80 odstotkov plače) krije država

f) delavcem, ki so doma zaradi varstva otrok, so prav tako upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače, ki ga v celoti krije država

g) 30-odstotno znižanje osnovne plače funkcionarjem

Celovit pregled ukrepov, ki sodijo v pristojnost ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Celovit pregled ukrepov na davčnem področju: samozaposlenidelodajalci

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za prebivalstvo in gospodarstvo

Vlada sprejela predlog ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Vlada RS je v soboto, 28. marca, potrdila obsežen zakon, namenjen blažitvi posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo v vrednosti treh milijard evrov. Predlog zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, se uporabljajo do 31. maja 2020.

Državni zbor bo zakon po nujnem postopku obravnaval v sredo, 1. aprila 2020

Predlog zakona

V posvetovalni skupini so pripravili usmeritve, ki bodo del predloga smernic za #PKP1:

1. Ukrepi za ohranjanje delovnih mest (nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač, nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, nadomestilo za bolniške odsotnosti, dodatno sofinanciranje že subvencioniranih zaposlitev)

2. Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi (status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, nadomestilo za brezposelnost od prve dneva nezaposlenosti dalje, ne plačevanje javnih storitev, ki se ne izvajajo, solidarnostni dodatek za upokojence)

3. Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim (izredna pomoč, mesečni temeljni dohodek v višini 70 % neto minimalne plače, odpis prispevkov ob ohranitvi pravic, odložitev plačila akontacije dohodnine)

4. Ukrepi za ohranitev delovanja podjetij (vse prispevke za pokojninsko zavarovanje zaposlenih v podjetjih, ki delajo, prevzame država)

5. Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo (odkup terjatev do slovenskih podjetij, zamrznitev plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike, skrajšanje plačilnih rokov za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnega sektorja, preusmeritev neizkoriščenih sredstev ESS)

6. Znižanje sejnin, plač in oprostitev plačila storitev distribucije

7. Pomoč kmetijstvu (finančna pomoč, zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanje plačila dajatve na katastrski dohodek za leto 2020, nadomestila plačil ribiških prevezov v višini 40 % celotnega nadomestila, gojiteljem vodnih organizmov znižanje plačila vodnega povračila v višini 40 %)

8. Ukrepi s področja javnih naročil (sprememba mejnih vrednosti, občinam samostojnost pri izvajanju javnih naročil).

Vir: Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Zapri meni