Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Vlada RS sprejela novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Vlada RS sprejela novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

S predlagano novelo zakona se očetom ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega otroka. Očetovski dopust se podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega nadaljnjega otroka tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka.Vlada RS pojasnjuje, daje to tudi eden od ukrepov, naveden v Resoluciji o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« in dodaja, da se v predlagani noveli pravica do starševskega dopusta uvaja tudi za rejnike, kadar je v rejniško družino nameščen otrok, starejši od 11 mesecev in še ni zaključil prvega razreda osnovne šole v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo in sicer je rejnik upravičen do 30 dni starševskega dopusta.

Nadalje se s predlagano novelo dviguje najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila na 547,32 evra bruto oziroma 402,18 evra neto,  kar je enako kot osnovni znesek minimalnega dohodka. Tak znesek se upošteva tudi za manjkajoče mesece, če vlagatelj ni bil zavarovan za celotno obdobje (polnih 12 mesecev), ki se upošteva pri izračunu višine nadomestila. Vlada RS dodaja, da se na enak znesek dviguje tudi starševski dodatek, ki pripada staršem, kadar niso upravičeni do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila, ker niso zavarovani za starševsko varstvo oziroma niso bili zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev (najpogosteje študentke in študenti). Starševski dodatek v predlogu novele tako znaša 402,18 evra.Nove višine bodo veljale za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2022.

Dviguje se tudi višina nadomestila za tiste vlagatelje, ki dan pred nastopom dopusta niso zavarovani za starševsko varstvo, bili pa so zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev. Tudi v tem primeru je osnova 547,32 evra bruto. Tako določena osnova se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je imel v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila, poveča za 20,78 evra bruto, vendar največ za 353,73 evra bruto. Zagotovitev minimalnega porodniškega nadomestila vsem porodnicam, državljankam Republike Slovenije, ne glede na njihov status, je tudi zaveza v koalicijskem sporazumu, dodaja Vlada RS.

Vlada RS pojasnjuje, da se s predlogom novele odpravlja tudi neskladnost slovenske zakonodaje z Direktivo 2011/98/EU, ki nam jo v opominu očita Evropska komisija. Zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z evropsko direktivo bodo pravice do družinskih prejemkov vezane na prijavljeno (stalno ali začasno) prebivališče enega od staršev oziroma otroka in ne več na stalno prebivališče.

S predlagano novelo bosta do delnega plačila za izgubljeni dohodek upravičena tudi oba starša hkrati, kadar začneta delati krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva otroka iz tretjega odstavka 79. člena tega zakona, pri čemer skupna izraba pravice ne sme presegati 40 ur tedensko.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zapri meni