Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Prenehanje Faktor banke in Probanke – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Prenehanje Faktor banke in Probanke

Banka Slovenije je začela postopek nadzorovanega prenehanja poslovanja Factor banke in Probanke, ker sta to banki, ki dolgoročno nista sposobni preživeti na trgu. Republika Slovenija je izdala poroštvo za zagotavljanje likvidnosti in solventnosti obeh bank.

Več si lahko preberete v naslednjem sporočilu:

Vlada je na podlagi predloga medresorske komisije 6.septembra 2013 obravnavala pobudo Banke Slovenije za uporabo dveh ukrepov. S prvim ukrepom je Republika Slovenija izdala poroštvo za zagotavljanje likvidnosti in solventnosti dveh bank in sicer Factor banke d.d. in Probanke d.d. Z drugim ukrepom pa je Banka Slovenije začela postopek nadzorovanega prenehanja poslovanja Factor banke in Probanke ker sta to banki, ki dolgoročno nista sposobni preživeti na trgu.

Poslovanje obeh bank bo v prihodnje potekalo nemoteno. Pomembno je, da bodo vsi navadni upniki (deponenti in kreditorji banke, ne glede na status osebe – fizična ali pravna) poplačani, njihovi depoziti pa so varni ne glede na višino posameznega depozita in bodo v celoti izplačani ob dospelosti, saj bosta banki delovali do zaključka vseh poslov z navadnimi upniki. Stranke (fizične in pravne osebe) bodo še naprej lahko nemoteno poslovale z bančnimi karticami, opravljale plačilni promet in ostale bančne storitve.

Kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene, ostajajo v veljavi. Kreditojemalci morajo odplačevati svoj dolg ob dospelosti, nikakor pa jim ne bo potrebno predčasno poplačati dolga. Strošek prenehanja poslovanja bodo v prvi vrsti nosili lastniki obeh bank (delničarji), nato imetniki podrejenih finančnih instrumentov, preostanek pa Republika Slovenija.

Nadzorovano prenehanje poslovanja v praksi pomeni, da je Republika Slovenija Banki Slovenije izdala poroštvo v višini 490 milijonov evrov za Probanko in 540 milijonov evrov za Factor banko, ki bo omogočalo nemoteno zagotavljanje likvidnosti in normalno izpolnjevanje obveznosti obeh bank do navadnih upnikov. 

V času nadzorovanega prenehanja poslovanja banki praviloma ne bosta sklepali novih poslov. 

V skladu z Zakonom o bančništvu je Svet Banke Slovenije imenoval naslednje izredne upravitelje: 

V Probanki d.d.:

  • dr. Imre Balogh, predsednik uprave,
  • g. Igo Gruden, član uprave in
  • g. Marko Novak, član uprave.

V Factor banki d.d.:

  • g. Klaus Schuster, predsednik uprave,
  • g. Matevž Slapničar, član uprave in
  • g. Vitomir Krašovec, član uprave.

Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo pooblastila in pristojnosti dosedanjih članov uprave banke za vodenje poslov in zastopanje banke. V času trajanja izredne uprave izvršuje pristojnosti nadzornega sveta banke in pristojnosti skupščine Banka Slovenije.

Vprašanja in odgovori na to temo so v dostopni na naslednji povezavi.

Vir: Banka Slovenije

Zapri meni