Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Po novem subvencije za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Po novem subvencije za samozaposlitev v višini 5.000 EUR.

Kaj je subvencija za samozaposlitev?

Subvencija za samozaposlitev je ekratno finančna pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomaga uresničiti vašo poslovno idejo in ohraniti samozaposlitev. Subvencijo lahko pridobite po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Kandidati, ki bodo uspešno zaključili priprave na samozaposlitev, bodo lahko pridobili subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR.  Prenovljene priprave na samozaposlitev se izvajajo od sredine avgusta do sredine novembra letos. Vsebujejo 5-dnevno delavnico, skupaj s presojo poslovne ideje. Samozaposliti se morate v 40-ih dneh po zaključku delavnice, najkasneje do 13. 12. 2013. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati decembra lani, od 1. 7. 2013 uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene. Oprostitev plačila prispevkov je združljiva s subvencijo za samozaposlitev.

Kdo lahko pridobi subvencijo?

Subvencijo za samozaposlitev lahko pridobite, če ste prijavljeni pri Zavodu:

 • kot brezposelni ali
 • kot iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena,

pri tem pa:

 • ste uspešno zaključili priprave na samozaposlitev in
 • izpolnjujete še vse druge zahtevane pogoje.

V prenovljene priprave na samozaposlitev se boste lahko vključili, če boste prijavljeni pri Zavodu: kot brezposelni najmanj 3 mesece neprekinjeno ali kot iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti.

Kaj še morate izpolnjevati za pridobitev subvencije?

 Poleg zaključenih priprav na samozaposlitev morate za pridobitev subvencije ustrezati naslednjim pogojem:

 • da v zadnjih 12 mesecih niste bili samozaposleni;
 • da v zadnjih 5 letih od nas niste prejeli finančne pomoči za samozaposlitev;
 • da se samozaposlite v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas, to je 40 ur na teden (oziroma za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti);
 • da prijavite samozaposlitev s sedežem na območju Slovenije.

Do subvencije niste upravičeni, če se samozaposlite na področju kmetijstva, gozdarstva, lova, ribištva ali rudarstva.

Kaj pomeni samozaposlitev v zadnjih 12 mesecih?

Subvencije ne morete pridobiti, če ste v obdobju zadnjih 12 mesecev pred podpisom zaposlitvenega načrta za samozaposlitev že bili:

 • samostojni podjetnik posameznik (s. p.),
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost,
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je družbenik v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je komplementar v komanditni družbi (k. d.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je edini ali večinski družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo (d. o. o.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je ustanovitelj zavoda,
 • večinski družbenik v gospodarski družbi, z lastniškim deležem 50 % ali več.

NE POZABITE:

Če prejmete subvencijo za samozaposlitev, morate ohraniti samozaposlitev najmanj dve leti.

 Za katere oblike samozaposlitve velja subvencija?

Subvencijo vam lahko dodelijo za naslednje oblike samozaposlitve v novoustanovljenem poslovnem subjektu:

 • samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, če ste lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga 040+112),
 • pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s. p. (zavarovalna podlaga 005) ali
 • pridobitev statusa osebe, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019). Na primer: dejavnosti s področja umetnosti, kulture in medijev, zasebnega zdravstva, farmacije in socialne varnosti, zasebna veterinarska dejavnost, odvetniške in notarske dejavnosti, dejavnosti s področja duhovništva in verske službe in druge dovoljene dejavnosti.

POMEMBNO:

Če boste uspešno opravili prenovljene priprave na samozaposlitev, boste morali poslovni subjekt registrirati v 40-ih dneh po zaključku delavnice, najkasneje do 13. 12. 2013. Poslovni subjekt lahko registrirate in se v njem samozaposlite naslednji dan po zaključeni delavnici (in ne že na dan zaključka delavnice).

Če se samozaposlite kot poslovodna oseba in ste lastnik enoosebne družbe ali edini ustanovitelj zavoda, morate zavarovalno podlago 040 ohraniti do konca dveletnega pogodbenega obdobja. Odjava z zavarovalne podlage 040 ali njena sprememba, na primer na zavarovalno podlago 001, pomeni vračilo sorazmernega dela subvencije za samozaposlitev. Zavarovalna podlaga 001, ki predstavlja delovno razmerje v Sloveniji, namreč ni v skladu z namenom in cilji subvencionirane samozaposlitve. Za namen subvencionirane zaposlitve izvajamo druge programe aktivne politike zaposlovanja, ki so temu prilagojeni in v ospredju katerih je delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Kako pridobite subvencijo?

Sprva se boste morali oglasiti pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni. Če bodo ugotovili, da je vaša vključitev v program smiselna, se boste morali najprej udeležiti priprav na samozaposlitev.

To pomeni, da boste:

 • podpisali zaposlitveni načrt za samozaposlovanje (priprave na samozaposlitev in subvencijo za samozaposlitev) z veljavnostjo 6 mesecev,
 • podpisali izjavo pred vključitvijo v program (z opredeljenimi pogoji in obveznostmi),
 • prejeli anketni obrazec za delavnico za samozaposlitev in
 • podpisali pogodbo o vključitvi v delavnico.

V okviru priprav na samozaposlitev boste pri zunanjem izvajalcu opravili delavnico za samozaposlitev. Traja 5 dni in vsebuje 4-dnevno skupinsko usposabljanje, zadnji dan pa individualno predstavitev in presojo poslovne ideje. Ob zaključku delavnice prejmete potrdilo o udeležbi.

Če je iz potrdila razvidno, da ste delavnico uspešno opravili, lahko pridobite subvencijo za samozaposlitev. Po zaključenih pripravah na samozaposlitev, torej že naslednji dan po zaključeni delavnici, lahko ustanovite poslovni subjekt in se v njem samozaposlite. Posredovati nam morate tudi kopijo potrdila o udeležbi na delavnici. Poslovni subjekt morate ustanoviti in se v njem samozaposliti v 40-ih dneh po zaključku delavnice, najkasneje do 13. 12. 2013. Po samozaposlitvi vas pri Zavodu samodejno odjavijo iz evidence brezposelnih. Vlogo za subvencijo za samozaposlitev je treba predložiti v 8-ih dneh od datuma ustanovitve poslovnega subjekta oziroma samozaposlitve. Hkrati z vlogo se posreduje še izpolnjen anketni obrazec za delavnico za samozaposlitev. O vlogi odločijo v 30-ih dneh. Na podlagi odobrene vloge z vami podpišejo pogodbo o dodelitvi subvencije, na podlagi katere v 15 dneh po podpisu predložite zahtevek za izplačilo subvencije.

Vir: Zavod za zaposlovanje

Ko vas bodo ob ustanovitvi podjetja vprašali za bodoči računovodski servis, pa ne pozabite na naše podjetje.

Zapri meni