Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Kakšen bo postopek uvajanja davka na nepremičnine – ali lahko nanj še vplivamo – koliko časa imamo, preden bomo dobili prvo položnico? – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Kakšen bo postopek uvajanja davka na nepremičnine – ali lahko nanj še vplivamo – koliko časa imamo, preden bomo dobili prvo položnico?

S 1. januarjem začne veljati Zakon o davku na nepremičnine. Geodetska uprava Republike Slovenije bo do 1. februarja 2014 posredovala vsem lastnikom nepremičnin obvestila s podatki o nepremičninah, posplošeni tržni vrednosti, davčnih stopnjah in na podlagi tega informativno izračunanem davku na nepremičnine.

Lastniki morajo preveriti pravilnost vpisanih podatkov pri njihovih nepremičninah in v kolikor le-ti ne odražajo dejanskega stanja, podatke spremeniti. Podatke lahko preverijo preko osebnega ali javnega vpogleda na spletni strani www.e-prostor.gov.si, ali pridobijo izpis v geodetskih pisarnah. Do 1. februarja 2014 bodo lastniki prejeli obvestilo z vsemi evidentiranimi podatki v registru. Lastniki lahko spreminjajo podatke s pomočjo spletne aplikacije »Spreminjanje podatkov registra nepremičnin«, dosegljive na istem spletnem naslovu in uporabo gesla iz obvestil o poizkusnem izračunu vrednosti nepremičnin v letu 2010. Če gesla nimajo več, ga lahko ponovno pridobijo na Geodetski upravi RS. Podatke lahko spremenijo z obiskom geodetske pisarne. Podatke, pri katerih so zahtevana dokazila, je možno spremeniti le na Geodetski upravi (površina – skica prostorov, lastništvo – pogodba……). V kolikor je stavba vpisana v kataster stavb, je sprememba možna le na podlagi elaborata geodetskega ali projektivnega podjetja. Podatke je mogoče uskladiti z dejanskim stanjem že sedaj. Nujno pa morajo lastniki podatke uskladiti z dejanskim stanjem po prejemu obvestil o podatkih o nepremičninah s pripisanim informativnim izračunom davka.

Poleg podatkov, ki se že vodijo v registru nepremičnin in služijo za izračun posplošene tržne vrednosti, bo Geodetska uprava pridobila in k nepremičninam pripisala še druge podatke, ki jih predpisuje novi zakon in služijo določitvi davčne stopnje za posamezno nepremičnino. Ti podatki so navedeni v 17. členu Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr). Večino teh podatkov v register nepremičnin posredujejo druga ministrstva, občine in zemljiška knjiga. Prevzete podatke bodo lahko lastniki urejali pri upravljavcu teh podatkov in jih posebej v register nepremičnin ne bo treba sporočati.

Za izračun vrednosti dela stavbe se določi in uporabi en model vrednotenja glede na dejansko rabo dela stavbe, ki je evidentirana v registru nepremičnin. Za izračun vrednosti parcele se uporabi en ali več modelov vrednotenja glede na namensko rabo zemljišč, dejansko rabo zemljišč ali rabo zemljišč za gradnjo stavb, ki je evidentirana v registru nepremičnin.  Ključna je določitev modela vrednotenja nepremičnin.

Ko je model določen na podlagi podatka o dejanski rabi dela stavbe, so za dele stavb predvsem pomembni lokacija (vrednostna cona in pripadajoča vrednostna raven), površina (uporabna /neto tlorisna) in starost. Za zemljišča pa so poleg lokacije in površine pomembni tudi boniteta kmetijskega zemljišča, odprtost, za gozdna zemljišča tudi koeficient rasti ter dejanska raba za druga zemljišča.

Več o modelih vrednotenja nepremičnin si lahko ogledate v Zbirki vrednotenja nepremičnin na naslovu prostor3.gov.si/zvn/zvn/ZVN.html, kjer so modeli vrednotenja nepremičnin podrobneje opisani. Trenutne vrednosti, ki so zapisane v registru nepremičnin, so izračunane na podlagi veljavnih modelov vrednotenja in določenih indeksov vrednosti nepremičnin, pri čemer se pri izračunu uporabijo ažurni (veljavni) podatki o nepremičninah iz registra nepremičnin.

Pomembni datumi do izdaje odločb o odmeri davka na nepremičnine:

  • 1. 2. 2014 Geodetska uprava Republike Slovenije izda obvestila o podatkih o nepremičninah s pripisanim informativnim izračunom davka
  • Do 31. 3. 2014 lastniki nepremičnin lahko spreminjajo podatke pri nepremičninah, ki ne odražajo dejanskega stanja
  • 1. 4. 2014 Je presečni datum za podatke, ki jih Geodetska uprava posreduje Davčni upravi Republike Slovenije, ta pa jih uporabi za izračun davka in izdajo odločb o odmeri davka na nepremičnine.

Geodetska uprava RS priporoča, da podatke preverite in uskladite čim prej, saj v teh primerih ni dobro čakati zadnjih rokov. V primeru nejasnosti ali da informativnega izračuna ne bi prejeli do navedenega datuma, se lahko obrnete tudi na vam najbližjo geodetsko pisarno, kjer vam bodo z veseljem pojasnili, kar vas zanima.

Vir: GURS

Zapri meni