Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Elektronska oddaja davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti je začasno blokirana! Elektronska oddaja obračuna DDPO je mogoča, vendar še ni prilagojena obdavčitvi na podlagi normiranih odhodkov. – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Elektronska oddaja davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti je začasno blokirana! Elektronska oddaja obračuna DDPO je mogoča, vendar še ni prilagojena obdavčitvi na podlagi normiranih odhodkov.

DAVČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI ZA LETO 2013

V Uradnem listu RS, št. 109/13 z dne 23.12.2013 je bil objavljen Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13 z dne 23.12.2013). Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je od 24.12.2013 dalje, uporablja pa se za davčno obdobje od 1. januarja 2013 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati prejšnji Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št 122/08, 16/09, 103/10 in 77/12).

Elektronska oddaja davčnega obračuna za davčno leto 2013 preko eDavkov po novem Pravilniku trenutno še ni podprta. Ker z uveljavitvijo tega Pravilnika ni več pravne podlage za oddajo »starega« obrazca obračuna za davčno leto 2013, bo do vzpostavitve nove programske podpore elektronska oddaja obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2013 blokirana. Nova programska podpora bo na voljo v času pred potekom roka za predložitev rednega letnega obračuna za davčno leto 2013.

Ne glede na navedeno, je možno izjemoma – tj., do vzpostavitve ustrezne podpore elektronski oddaji davčnega obračuna za davčno leto 2013, – davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2013 skupaj s prilogami oddati v papirni obliki na pristojni davčni urad.

ODDAJA OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2013

Predvidoma v prvi polovici februarja 2014 bodo na spletnih straneh eDavki objavili novo aplikacijo Silvester Pelias, ki bo prilagojena spremembam davčnega obračuna DDPO, objavljenega v Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 109/13). Spremembe v obračunu se v največji meri nanašajo na prilagoditev davčnega obračuna DDPO za zavezance, ki so se odločili ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Zato prosijo zavezance, ki so oddali priglasitev in za leto 2013 ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, da počakajo z oddajo obračuna DDPO za leto 2013 do druge polovice februarja 2014, ko bo na voljo nova različica Silvestra Peliasa. Ostali zavezanci pa lahko, v kolikor bodo želeli oddati davčni obračun DDPO za leto 2013 preden bo na voljo nova različica, oddajo obračun na različici Silvester Pelias 5.0.0.19.

V kolikor boste želeli z obračunom oddati tudi priglasitev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (za leto 2014 in naprej) predlagamo, da z oddajo obračuna počakate do objave nove različice ali pa po objavi nove različice oddate popravek obračuna.

Vir: eDavki

Zapri meni