Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Pravno obvestilo – pogoji uporabe spletne strani – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

UVODNE DOLOČBE
Splošni pogoji uporabe spletne strani/portala www.davcnaoaza.si (odslej splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe, katerih nosilec je Davčna oaza, računovodstvo in davčno svetovanje, Luka Godnič, s.p. (odslej nosilec). Splošni pogoji veljajo za uporabnike spletne strani in jih zavezujejo. Nosilec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve. Če ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletni strani.

OPREDELITEV POJMOV
Spletna stran www.davcnaoaza.si je računovodsko-finančno-davčni portal z zbirkami medsebojno povezanih vsebin in informacij. Uporaba portala pomeni vsak dostop uporabnika do portala oziroma vpogled v nosilčeve strani, informacije in dokumente. Uporabnik je vsak, ki uporablja portal.

OPIS PORTALA
Portal vsebuje/bo vseboval slovensko in evropsko zakonodajo ter sodno prakso, objave uradnih listov RS in EU, strokovno literaturo in druge računovodske/finančne/davčne vsebine ter koristne povezave in pripomočke.

ODGOVORNOST ZA VSEBINO PODATKOV
Nosilec si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev na portalu, ne nosi pa nikakršne odgovornosti za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oziroma storitev. Ne jamči za pravilnost oziroma ustreznost podatkov in drugih storitev na portalu.

VAROVANJE IN UPORABA PODATKOV
Osebni in drugi podatki uporabnikov, ki jih nosilec pridobi na podlagi ali v zvezi z uporabo portala, so nosilčeva poslovna skrivnost. Nosilec si pridržuje pravico, da
• uporabi firmo (ime), sedež (naslov) in elektronski naslov uporabnika za namene neposrednega trženja;
• uporabi firmo (ime) in elektronski naslov uporabnika za pošiljanje obvestil po elektronski pošti.

VIŠJA SILA
Naročnik in nosilec ne odgovarjata za škodo, zamudo oziroma pomanjkljivosti, ki so posledica višje sile ali dogodkov, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, jih preprečiti ali odvrniti.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Vse zbirke podatkov so podatkovna baza v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), zbirke dokumentov v portalu – v celoti in kot posamezni deli sistema – so varovane z avtorsko pravico nosilca in z drugimi predpisi (varstvo konkurence itd.). Posamezne enote v zbirkah portala, ki so avtorsko delo (na primer avtorski članki), so varovane z avtorsko pravico njihovega avtorja. Avtorsko varstvo portala, njegovih posameznih podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah, ki so dostopne uporabnikom, obsega varstvo v skladu z ZASP. Za posamezne enote zbirk portala, ki so avtorsko delo, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (reproduciranje v knjigi, objava na naročnikovem oziroma uporabnikovem strežniku itd.) so izrecno prepovedane. Prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedani:

• uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk itd.),

• uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel nosilčeve interese (uporaba čistopisov predpisov prek okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.).

Preberite tudi obvestilo o uporabi piškotkov

Davčna oaza, računovodstvo in davčno svetovanje, Luka Godnič, s.p.

Zapri meni