Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Uveljavljanje pravice do nadomestila samostojnih zavezancev – COVID – 19 – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Uveljavljanje pravice do nadomestila samostojnih zavezancev – COVID – 19

Nadomestilo plače od 11. 4. 2020 dalje na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

11. 4. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020; v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki prinaša spremembe tudi na področju ureditve nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: OZZ) za samostojne zavezance.

Novosti, ki jih zakon prinaša:

NADOMESTILO PLAČE V BREME OZZ OD 1. DNE ZADRŽANOSTI OD DELA (56. člen ZIUZEOP)

V obdobju od 11. 4. 2020 (od začetka veljavnosti ZIUZEOP) do predvidoma 31. 5. 2020 (če Vlada RS prej ne ugotovi prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona) se nadomestila zaradi nezmožnosti za delo samostojnega zavezanca zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela, poškodbe pri delu in poklicne bolezni do 30 delovnih dni, ki jih je do sedaj kril samostojni zavezanec v svoje breme, izplačujejo v breme OZZ.

a. OBDOBJE NADOMESTILA PO ZIUZEOP

Izplačilo nadomestila po ZIUZEOP je mogoče za obdobje nezmožnosti za delo samostojnega zavezanca od 11. 4. 2020 (od začetka veljavnosti ZIUZEOP) do prenehanja razlogov za začasno nezmožnost za delo, vendar najdlje do 31. 5. 2020 (če Vlada RS prej ne ugotovi prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona).

Začasni ukrep velja tako za vsa nadomestila, ki so posledica ugotovljene začasne nezmožnosti za delo pred uveljavitvijo tega zakona, kot tudi za vsa tista nadomestila, za katera se je začasna nezmožnost za delo ugotovila na dan uveljavitve tega zakona ali kasneje.

Za podrobnejše razumevanje smo pripravili primere:

 1. Samostojni zavezanec je nezmožen za delo zaradi bolezni od 28. 3. 2020 do 7. 6. 2020. Samostojni zavezanec je:
  • za obdobje zadržanosti od dela od 28. 3. 2020 do 10. 4. 2020 dolžan sam zagotoviti nadomestilo in odvesti ustrezne davke in prispevke,
  • za obdobje zadržanosti od dela od 11. 4. 2020 do 7. 6. 2020 upravičen do izplačila nadomestila v breme ZZZS, in sicer:
   1. za obdobje zadržanosti od dela od 11. 4. 2020 do 8. 5. 2020 po ZIUZEOP in
   2. za obdobje zadržanosti od dela od 9. 5. 2020 do 7. 6. 2020 po ZZVZZ (kot do sedaj).
 2. Samostojni zavezanec je nezmožen za delo zaradi bolezni od 11. 4. 2020 do 31. 5. 2020. Samostojni zavezanec je:
  • za obdobje zadržanosti od dela od 11. 4. 2020 do 31. 5. 2020 upravičen do izplačila nadomestila v breme ZZZS, in sicer:
   1. za obdobje zadržanosti od dela od 11. 4. 2020 do 22. 5. 2020 po ZIUZEOP in
   2. za obdobje zadržanosti od dela od 23. 5. 2020 do 31. 5. 2020 po ZZVZZ (kot do sedaj).
 3. Samostojni zavezanec je nezmožen za delo zaradi bolezni od 15. 5. 2020 do 6. 7. 2020. Samostojni zavezanec je:
  • za obdobje zadržanosti od dela od 15. 5. 2020 do 31. 5. 2020 upravičen do izplačila nadomestila v breme ZZZS po ZIUZEOP,
  • za obdobje zadržanosti od dela od 1. 6. 2020 do 25. 6. 2020 dolžan sam zagotoviti nadomestilo in odvesti ustrezne davke in prispevke,
  • za obdobje zadržanosti od dela od 26. 6. 2020 do 6. 7. 2020 upravičen do izplačila nadomestila v breme ZZZS po ZZVZZ (kot do sedaj).
 4. Samostojni zavezanec je začasno nezmožen za delo zaradi bolezni od 2. 1. 2020 do 15. 5. 2020. Samostojni zavezanec je:
  • za obdobje zadržanosti od dela od 2. 1. 2020 do 12. 2. 2020 dolžan sam zagotoviti nadomestilo in odvesti ustrezne davke in prispevke,
  • za obdobje zadržanosti od dela od 13. 2. 2020 do 15. 5. 2020 upravičen do izplačila nadomestila v breme ZZZS po ZZVZZ (kot do sedaj).

b. VIŠINA NADOMESTILA PO ZIUZEOP

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) izplača nadomestilo po ZIUZEOP v odstotku od osnove za obračun nadomestila, ki je za prvih 90 dni začasne zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja določen v 31. členu ZZVZZ, kar je prikazano v spodnji tabeli. Osnovo za obračun nadomestila pa predstavlja povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Razlog zadržanosti% osnove za obračun nadomestila
01-bolezen80%
02-poškodba izven dela70%
03-poklicna bolezen100%
04-poškodba pri delu100%
05-poškodba izven dela po tretji osebi70%

c. NAČIN UVELJAVLJANJA IZPLAČILA NADOMESTILA PO ZIUZEOP

Samostojni zavezanci ali od njih pooblaščeni računovodski servisi izplačilo nadomestila (tako po ZIUZEOP kot po ZZVZZ) v času trajanja epidemije bolezni COVID-19 uveljavljajo z izpolnitvijo priložene vloge, ki jo posredujejo na ZZZS preko spletne strani ZZZS (povezava na spletno stran, preko katere bo omogočena oddaja vloge, bo dodana naknadno). Vloga mora biti izpolnjena, lastnoročno podpisana in skenirana.

Vloga za nadomestilo

d. ROK ZA VLOŽITEV VLOGE ZA IZPLAČILO NADOMESTILA PO ZIUZEOP

Vlogo za izplačilo nadomestila po ZIUZEUP je potrebno vložiti najpozneje do 30. 9. 2020.

e. ROK ZA IZPLAČILO NADOMESTIL

Rok za izplačilo direktnih zahtevkov se začasno podaljšuje. Vsi zahtevki za izplačilo (tako zahtevki za izplačilo nadomestila po ZIUZEOP kot navadni zahtevki po ZZVZZ) vloženi od 11. 4. 2020 do 30. 9. 2020 bodo izplačani samostojnemu zavezancu v 30 dneh po predložitvi popolne vloge.

Vir: ZZZS

Zapri meni