UJPlačam: plačevanje obveznosti do države brez stroškov plačilnih storitev

Ljubljana, 23. februar 2018 – Od 1. marca 2018 bo več kot petsto različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila. Morebitne spremembe bodo sproti objavljene na spletni strani Uprave RS za javna plačila.

Ministrstvo za finance z organi v sestavi si tudi z ukrepi, povezanimi s plačevanjem dajatev, prizadeva za izboljšanje poslovnega okolja. Od konca lanskega leta je na primer na plačilnih nalogih, ki jih kot prilogo k odločbi ali obračunu za odmero dajatev zavezanci prejmejo od Finančne uprave RS, uvedena QR koda. QR koda vsebuje vse podatke, ki so potrebni za plačilo (znesek, račun v dobro, referenco za plačilo) in močno poenostavi plačevanje zavezancem, ki pri plačevanju uporabljajo aplikacije bank za mobilno bančništvo, ki omogočajo foto plačilo. Trenutno še v razvojni fazi je tudi rešitev poenostavitve spletnega plačevanja obveznosti (združevanje različnih vrst obveznosti v en plačilni nalog), ki bo za zavezance enostavnejša in cenejša, pripravljajo pa jo v Finančni upravi RS in Upravi RS za javna plačila. Slednja bo podrobneje predstavljena predvidoma do konca letošnjega leta.

Z vidika cenejšega načina plačevanja davčnih obveznosti za zavezance pa so bile v okviru zadnjih sprememb zakona o davčnem postopku zagotovljene pravne podlage, ki so med drugim podlaga za uvedbo storitve kartičnega plačevanja obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev za zavezance, ki jo bo zagotavljala Uprava RS za javna plačila. Uprava RS za javna plačila bo tako od 1. marca 2018 omogočala plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam, in sicer s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in brez stroškov plačilnih storitev za zavezance. Gre za stroške, ki jih sicer imajo plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank, na poštnih in bančnih okencih.


Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam bo mogoče plačati vse obvezne dajatve posameznikov, podjetnikov in podjetij. Torej od dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih taks in glob do davka na dodano vrednost in prispevkov za socialno varnost. Celoten seznam več kot petsto obveznih dajatev je v prilogi spodaj.

Plačevanje bo na območnih enotah Uprave RS za javna plačila možno v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00:
•           Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
•           Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
•           Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
•           Murska sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,

•           Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,

•           Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,

•           Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,

•           Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec.

Tri dodatne enote UJPlačam bodo na dislociranih enotah negotovinskih plačilnih mest Uprave RS za javna plačila, in sicer v Celju, Novi Gorici in Mariboru. Na dveh bo plačevanje možno v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00:

•           Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje in

•           Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica.

V Mariboru bo medtem plačevanje mogoče v ponedeljek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 17.00:

•           Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor.

Glede na povpraševanje po storitvi UJPlačam bo Uprava RS za javna plačila preučila tudi možnosti za razširitev in prilagoditev mreže lokacij. Morebitne spremembe lokacij in delovnega časa bo uprava sproti objavljala na svoji spletni strani. Vse lokacije bodo označene s posebnim logotipom, ki je v spodnji priponki. Priložen je tudi zemljevid vseh trenutnih lokacij.

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam ne bo mogoče plačati drugih obveznosti (plačila elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka), ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.

V izogib nejasnostim dodajamo, da podlaga za storitev UJPlačam ni nov zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki je začel veljati ta teden in med drugim prepoveduje zaračunavanje posebnih nadomestil za plačila s kreditnimi ali plačilnimi karticami. V tem primeru je šlo namreč za posebna nadomestila, ki so jih prejemniki plačil lahko zaračunavali zaradi uporabe kartice pri plačilu. V primeru storitve UJPlačam pa bodo plačniki obveznosti do države negotovinsko plačevali brez stroškov plačilnih storitev, ki so jih in jih bodo še imeli v primeru plačevanja prek spletnih bank, na poštnih in bančnih okencih.

Vir: Ministrstvo za Finance

Zapri meni