Obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam (tudi izplačil po pogodbi o poslovodenju)

Na podlagi naročila obračunamo plače in druga izplačila fizičnim osebam. Pripravimo vse, od samega obračuna in oddaje na pristojne organe, do oblikovanja plačilnih nalogov, primernih za uvoz v elektronsko banko. Podatki so varno shranjeni na zunanjem strežniku, do katerega dostopate s pomočjo digitalnega potrdila. Prevzem in predaja dokumentacije praviloma poteka po navadni ali elektronski pošti, lahko pa se oglasimo tudi na sedežu vašega podjetja. Dokumentacijo po potrebi skeniramo, tako da originali vedno ostanejo pri vas.

Obračun plač in drugih izplačil zajema:

 • mesečni obračun plač (tudi obračun izplačil na podlagi pogodb o poslovodenju);
 • obračun regresa, božičnice, 13 plače in drugih dodatkov;
 • obračun davčnih odtegljajev;
 • obračun kreditov in izvršb;
 • obračun potnih nalogov;
 • obračun avtorskih honorarjev, dohodkov za sodno izvedenstvo, najemnin, sejnin, dividend, ….;
 • obračun izplačil na podlagi podjemnih pogodb oziroma pogodb o delu;
 • mesečno in letno poročanje pristojnim organom (DURS , AJPES, ZPIZ, …);
 • oblikovanje plačilnih nalogov, pripravljenih za uvoz v elektronsko banko;
 • tiskanje pripravljene dokumentacije;
 • analizo in poročila po vaši meri;
 • svetovanje s področja obračuna izplačil fizičnim osebam;

S tem, ko nam boste prepustili obračunavanje plačil fizičnim osebam, boste pridobili:

 • fleksibilnost in osebni pristop,
 • visoko strokovnost in kakovost storitev,
 • ažurnost storitev,
 • zmanjšanje administrativnih bremen,
 • prihranek pri izobraževanju,
 • tekoče svetovanje in seznanjanje s spremembami zakonodaje.