Finančna uprava bo začela prejemati podatke o odprtih tujih računih rezidentov Slovenije

Finančna uprava bo prihodnje leto od večine držav, ki so pristopile k avtomatični izmenjavi podatkov, začel prejemati podatke o finančnih računih, ki jih imajo rezidenti RS odprte v tujini. Zavezancem, ki doslej še niso sporočili odprtega plačilnega računa v tujini, svetuje, naj to storijo čim prej. Če bodo to storili sami, še preden bo podatek […]

Ste kupili “prazno” podjetje – pozor, kmalu boste lahko kaznovani

V preteklosti se je marsikatero podjetje profesionalno ukvarjalo z ustanavljanjem družb in njihovo prodajo “podjetnikom”, ki niso imeli zakonsko potrebnega kapitala, da bi družbo ustanovili sami. V kolikor ste kupili takšno podjetje, ste praviloma prevzeli tudi obveznost iz naslova posojila, ki so si ga predhodni lastniki nakazali na svoj račun. Po domače povedano ste kupili […]

Prihajajo davčne blagajne

Vlada je na 21. redni seji potrdila uvedbo davčnih blagajn. Davčne blagajne bodo najkasneje do 1. januarja 2016 uvedene načeloma za vse davčne zavezance, ki poslujejo v dejavnosti z gotovino in so dolžni izdajati račune. Predviden je sistem, ki ne zahteva certificiranja opreme, omogoča pa takojšnjo verifikacijo izdanih računov. Več Vir: Zveza RFR – obvestilnik

Sprememba minimalne plače – pozor minimalna plača ni enaka minimalni osnovi za prispevke

Minimalna plača se je v letu 2015 povišala na 790,73 EUR. Letos prihaja tudi do razlike med minimalno plačo in najnižjo osnovo za plačilo prispevkov. Trenutno je najnižja osnova za prispevke določena v višini 792,05 EUR, s 1.3.2015 pa bo ponovno izračunana v višini 52% povprečne plače v letu 2014. Na kratko povedano je treba v […]

Razpis – kredit za mikro in mala podjetja – P7 z nizko obrestno mero

Slovenski podjetniški Sklad je objavil prvi letošnji razpis P7 – Mikrokredite, ki mikro in malim podjetjem omogočajo ugodna likvidna sredstva za tekoče poslovanje. Razpis omogoča enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita.  Skupaj razpisana sredstva: 5,0 mio EUR; Prejemniki financiranja: Na […]

Slučajno niste uspeli pravočasno dobiti vezane knjige računov? Brez skrbi…

FURS pojasnjuje: Če vezanih knjig računov ne boste mogli kupiti, bo Finančna uprava RS to dejstvo upoštevala v morebitnih postopkih nadzora. Ponudba vezanih knjig računov je prepuščena delovanju trga. V Finančni upravi RS ugotavljajo, da na trgu do 31. januarja 2015 ne bo zagotovljenega zadostnega števila vezanih knjig računov. Vse, ki so zavezani k njihovi uporabi, zato […]

Obdavčitev študentskega dela in ostale novosti po 1.2.2015

Državni zbor Republike Slovenije je 16. decembra 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C (Uradni list RS, št. 95/14), ki dopolnjuje ureditev na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (t.i. študentskega dela). ZUJF-C je stopil v veljavo 30. 12. 2014 in se bo pričel uporabljati s […]

Oprostitev prispevkov delodajalcev za zaposlitev brezposelnih mladih oseb se podaljšuje!

Konec leta 2014 je bilo sprejeto podaljšanje veljavnost Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV). ZIUPTDSV bo ostal v veljavi vsaj do 31. 12. 2015. Delodajalci bodo lahko tudi v letu 2015 uveljavljali ugodnosti pri zaposlitvi mlajše brezposelne osebe, če bodo izpolnjevali pogoje, ki jih določa ZIUPTDSV in sklenili z delavcem pogodbo o […]

Poslujete s proračunskimi uporabniki in boste morali izstavljati e-račune? V kolikor izstavite do 5 računov mesečno, lahko uporabite tudi portal UJPeRačun.

Proračunski uporabniki morajo od 1. 1. 2015 dalje obvezno: prejemati eRačune, izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik. Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki bodo morali za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati eRačune. Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek: bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek procesorja Bankart; ponudnikov elektronske poti, […]

Uporaba potrjenih vezanih knjig računov pri gotovinskem poslovanju od 31.1.2015

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov (Uradni list RS, št. 2/2015, v nadaljevanju: Pravilnik) predpisuje obliko in format vezane knjige računov ter vsebino obrazcev računov, ki jih bo potrebno uporabljati za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju od vključno 31. januarja 2015 dalje, kadar zavezanec prejme plačilo v gotovini in ne izda […]